YouTube kanal om biodling

Allt om honung

Allt om biodling

Slöja, hatt med skyddsnät runt om - beige, vit eller ljusgul (bihatt)
160,00 kr
Honungsbehållare 70l - rostfri
1 700,00 kr
Honungsbehållare 18l - plast
229,00 kr
Honungsbehållare 50l - rostfri
1 630,00 kr
Honungsbehållare 33l - plast
269,00 kr
Honungsbehållare 30l - rostfri
1 550,00 kr
Honungsbehållare 10l - plast
189,00 kr
Tappkran 2 tum
95,00 kr
Tappkran 6/4 tum
85,00 kr
Transportlåda
100,00 kr
Avläggarlåda
250,00 kr
Tratt till avläggarlåda - rund
390,00 kr
Tratt till avläggarlåda - rund
390,00 kr
Paketbin låda
110,00 kr
Avtäckningsgaffel-böjd-21 med trähandtag
125,00 kr
Avtäckningsgaffel-böjd-25 med trähandtag
130,00 kr
Avtäckningsgaffel-böjd-20 Pro
275,00 kr
Avtäckningshyvel med trähandtag
275,00 kr
Avtäckningsbricka med ramställ och vaxhyvel
1 750,00 kr
Avtäckningsställ med nätsil och avtäckningsgaffel
875,00 kr

Integritetspolicy

| more

Denna Integritetspolicy gäller för nya användare och från och med den 25 maj 2018 för befintliga användare. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

§1. Allmänt

Denna Integritetspolicy beskriver hur Bigården Sverige AB, org. nr 559047-8086, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Oavsett om du är kund hos oss, vill bli kund, är leverantör till oss, eller på något sätt är i kontakt med oss – så tar vi största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Vi är försiktiga med hu vi behandlar dina personuppgifter så att du kan känna dig trygg.

Via vår webbplats bearbetas personuppgifter. Bigården Sverige AB anser att det är mycket viktigt att hantera personuppgifter på ett omsorgsfullt sätt. Personuppgifterna bearbetas och skyddas därför omsorgsfullt av oss. Under vår bearbetning följer vi de krav som Dataskyddsförordningen/ GDPR (General Data Protection Regulation) ställer.

Detta innebär bland annat att:

 • vi tydligt anger med vilka syften vi bearbetar personuppgifter. Det gör vi genom denna integritetspolicy.
 • vi begränsar vår insamling av personuppgiftertill att endast omfatta de personuppgifter som krävs av legitima skäl.
 • vi först frågar om ett uttryckligt tillståndatt bearbeta dina personuppgifter i de fall då ditt tillstånd krävs.
 • vi vidtar passande skyddsåtgärderför att skydda dina personuppgifter och att vi även kräver det av parter som bearbetar personuppgifter på uppdrag av oss.
 • vi respekterar din rättighet att på din begäran få insyn i dina personuppgifter, och att du har rätt att korrigera eller radera dem.

Integritetspolicyn gäller då Bigården Sverige AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, besök på webbplats och övrig kontakt med oss. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är ansvariga för bearbetningen av uppgifterna. I denna integritetspolicy berättar vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder samt med vilket syfte vi gör detta.

 

§2. Personuppgiftsansvarig

Bigården Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

§3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

När du använder dig av vår webbplats får vi vissa uppgifter av dig. Detta kan vara personuppgifter. Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi använder oss av följande uppgifter för de syften som nämns i denna integritetspolicy:

 • Namn, adress, faktureringsadress, telefonnummer, e-mail
 • Födelsedatum, personnummer, kön
 • Betalningsuppgifter, orderhistorik
 • Kundnummer, inloggningsuppgifter
 • Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev

 

§4. Därför behandlar vi uppgifter om dig

4.1 Registrering

För att få tillgång till vissa delar av vår webbutik måste du först registrera dig. Efter registreringen sparar vi de personuppgifter du har uppgivit via det användarnamn som du har valt. Vi bevarar dessa uppgifter så att du slipper fylla i dem på nytt varje gång och så att vi kan kontakta dig inom ramen för verkställandet av avtalet. Vi kommer inte att tillhandahålla de uppgifter som kopplats till ditt användarnamn till utomstående parter, om det inte är nödvändigt för att kunna verkställa det avtal som du har slutit med oss eller om vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Om vi misstänker bedrägeri eller missbruk av vår webbutik så kan vi lämna över personuppgifter till de behöriga myndigheterna.

4.2 Tillgång till vår webbshop portal

Via vår portal kan du själv ställa in, uppge och ändra saker.

4.3 Behandling av beställningar

Om du beställer något hos oss så använder vi oss av dina personuppgifter för att kunna behandla beställningen. Om det är nödvändigt för att beställningen ska kunna behandlas på ett bra sätt så kan det också hända att vi lämnar ut dina personuppgifter till utomstående parter.

4.4 Marknadsföring och reklam

Vi kan, förutom den informationen som finns på vår webbplats, informera dig om våra nya produkter och tjänster:

 • per post
 • per e-mail
 • genom sociala medier

4.5 Kontaktformulär

Via vår webbutik erbjuder vi en möjlighet att ställa frågor till oss via ett kontaktformulär. I det ber vi dig att fylla i olika uppgifter så att vi kan behandla din fråga. Du väljer själv vilka uppgifter du tillhandahåller på detta sätt. De uppgifter du skickar oss bevaras så länge det på grund av det du fyllt i på formuläret eller innehållet i ditt mail behövs för att kunna besvara och behandla frågan till fullo.

 

§5. Utlämnande till utomstående part

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till våra partner som vi har samarbete med.

 

§6. Google Analytics

Vi använder Google Analytics (GA), en gratis webbaserad statistiktjänst som erbjuds av Google. Detta innebär att källkoden på våra sidor innehåller kodavsnitt som tillhandahålls av Google, vilken samlar in besökdata och skickar denna till Google. Vi har tecknat ett bearbetningsavtal med Google för att avtala hur våra uppgifter ska hanteras. Google har inte fått vårt tillstånd att använda den information de får in från Analytics till andra Googletjänster. Google använder den insamlade informationen för att producera webbanalysrapporter för GA kunder. Processen att logga besökdata garanterar dock att alla besökare behandlas anonymt: besökarens IP-adresser och annan besökrelaterad information som samlas in av spårningskoden från GA sammankopplas inte på något sätt, inga personliga uppgifter kommer att lämnas ut.

 

§7. Så länge sparar vi uppgifter om dig

De personuppgifter som beskrevs ovan sparas så länge Ni väljer att ha ett registrerat konto hos oss.

 

§8. Utomstående parters webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för utomstående parters webbplatser, som är kopplade till vår webbutik via länkar. Vi kan inte garantera att dessa utomstående hanterar dina personuppgifter på ett pålitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dig av dem.

 

§9. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra saker i denna integritetspolicy. Det är en bra idé att regelbundet slå upp vår integritetspolicy, så att du känner till dessa ändringar.

 

§10. Ansvarsfriskrivning

Vi kontrollerar och uppdaterar kontinuerligt informationen på denna webbsida. Trots vår noggrannhet kan uppgifter ha hunnit ändras. Vi kan därför inte ansvara för eller garantera aktualitet, riktighet och fullständighet hos den publicerade informationen. Vi ansvarar inte för innehåll på och utformning av andra webbsidor som är knutna till vår webbsida via länkar. Likaledes ansvarar vi inte för information på utomstående webbsidor som hänvisar till dessa webbsidor via länkar.

 

§11. Dina rättigheter

För frågor om vår integritetspolicy eller om insyn i och ändringar av (eller radering av) dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du nedan. Du kan också skicka en begäran om att få insyn i, ändra eller radera dina uppgifter. För att förebygga missbruk kan vi då be dig om att legitimera dig på ett lämpligt sätt. Om uppgifterna inte stämmer kan du be oss att ändra eller radera dina uppgifter.

 

Om du skulle vara missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet. Läs mer på datainspektionen.se.

 

§12. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakat oss. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Bigården Sverige AB
Ristorpsvägen 10
132 37 Saltsjö Boo
info@bigården.se

 

 

 
c